Dance Abouissa

Qazqulingên Qahîreyê

Qazqulingê spî berîya ku baskên xwe yên xeyalî veke û di nava rohnîya projektoran de xwe bide der di ber xwe de dibêje "bi navê bav, kur û ruhê pîroz". Ekaterîna Îvanova ya jibirbûyî, dema ku Bloka Rojhilat hildiweşîya ji Yekîtîya Sovyetê revîya û penaya xwe gihand Misirê.