David Price

Dîroka guhdarîkirina telefonan

Eşkerekirinên Edward Snowden li ser mezinahîya bernameya kontrola elektronîk a National Security Agency (NSA) dikin ku pirsa destdirêjîya sazîyên amerîkî yên îstîxbaratê ya nav jîyana welatîyan were kirin.