Denis Delbecq

Fukuşîmayê çawa kartên lîstika nukleerê yên cîhanê ji nû ve li nav hev xistin?

Qada elektro-nukleerê hêvîyek îfade dikir : hêvîya kedîkirina agirê atomî. Li hemberî têrnebûna ji enerjîyê ya dinyaya pîşesazbûyî, ew pêşnîyaza çareserkirineka bi tesîr a girêdayî pêşketina teknolojîk bû. Dîsa jî ji xelk û şênîyên dinyayê re pirsgirêkeka ewlekarîyê ye û li welatên rojava jî pirsgirêka wê ya karanînê heye. Gelo welatê vê pîşesazîya stratejîk ber bi rojhilat ve dişemite?