Marcel Detienne

Lêgerîna li polîteîzman admin Di., 13.09.2011 - 17:59

Em bidin zanîn ku ji sê paran diduyê mirovahiya îroyîn bi rengekî xwezayî polîteîst in (yanî doktrîna hebûna gelek xwedeyan qebûl dikin), hingî zêde aqilane nîne ku em neyînin bîra xwe ka îdîaya bi carekê ya "yek xwedayî bi tenê" di kîjan şert û mercan de weha kir ku qebûlkirina pir xwedayan û xwedayê pirhejmar derkeve holê.