Mehmet Bayrak

Hîmên îdeolojîk ên nîjadkujîya Dêrsimê

Da ku em bikaribin hîmên îdeolojîk ên nîjadkujîya (jenosîd) Dêrsimê, ku di salên 1937-38ê de pêk hatibû, rast binirxînin, divê em rewşa xas a Dêrsimê ya bi nasnameya Qizilbaş-Kurd, statuya wê ya nîv-xweser û awayê jîyana wê ya civakî bizanin.