Nicolas Séné

Komputervanê bi baterî admin Mi., 11.05.2011 - 16:07

Di çavên raya giştî de înformatîsyen ji çîneke bijarte ya biîmtiyaz pêk tên. Li gel vê yekê, li pişt perdê geşedana vî karî ku rêveberên çavkanîyên mirovî xwe pir pê dipesi-nînin, gelek caran ji muba-laxeyekê pêk tê û li pişt vê mubalexeyê ya rastî bin-pêkirina hiqûqa kar heye.