Sandrine Garcia

Bi navê başîyê refaha zarokan admin Sa., 28.07.2012 - 19:32

Yekîtîya Ewropayê, ji nuha û pê ve, di krîterên xwedîkirin û nêrina zarokan de, hebûna têkilîyên hisî û dayikî mecbûr dike. Her weha dîsa pêwîst dike ku şert û mecalên sosyal yên zarokan li gor atmosfera wan bin, ger ne wisa be, ev wek "sûc û xerabxwedîkirinê tê hesibandin". Ev wezîfe, berî her tiştî mecbûrî dayikê ye.

«Bikêriya» dibistanê, meseleyeke siyasî û perwerdeyî

Ji sala 2002’an ve, perwerdeya neteweyî bûye meseleyeke germ ji bo kar û çalakîyên yasayî : hilweşandina sazîyên zankoyî yên amadekirina mamosteyan (Instituts universitaires de formation des maîtres : IUFM)

herwiha torên taybet bo alîkarîya xwendekarên destteng (RASED), venihêrîn û jinûve nirxandina rêbazên xwendinê, bicihkirina «saetên piştgirîyê» li şûna dersên sibeha şemîyan, hwd.