Imprint

Le Monde diplomatique kurdî


Le Monde diplomatique kurdî ji aliyê
Rûpel Multimedia GmbH ve tê weşandin.
Koordînasyon: Yado Ciwan
Redaksiyon: Mahmûd Lewendî
Nedîm Baran
Asîstan: Semra Polat
Revîzyon: Luqman Guldivê
Werger: Feryal Guladawîya
Bêrîvan Kilic Tugan
Berpirsê Hunerî: Hasan Hüseyin Deveci
Design: Fabio Biasio
Desteya birêvebirîyê:
Murat Satık, Riza Dinç

Web Development:


Rupel Multimedia GmbH
Ernst-Gnoss-Straße 1
40219 Düsseldorf, Deutschland

Tlf:   00 49 (0) 30 330 990 420
Fax:   00 49 (0) 30 330 990 429
Mail:  
Web:   www.diplo-kurdi.com

FRANSA
Le Monde Diplomatique

Damezrîner : Hubert Beuve-Méry
Birêvebir : Serge Halimi
Sernivîskar : Maurice Lemoine
Cîgirên sernivîskarî : Martine Bulardi, Philippe Rivière, Anne-Cécile Robert
Redaksiyon : Alain Gresh, Mona Chollet,
Pierre Rimbert, Dominique Vidal
Birêvebirê Hunerî : Alice Barzilay
Dokumantasyon : Olivier Pironet
Sekreter : Sophie Durand, Monique Salomé
Tel : 00 33 (0) 153 94 96 01
Faks : 00 33 (0) 153 94 96 26
Navnîşan: 1-3, rue Stephen-Pichon, F-75013, Paris