Daniel Marvecki

Gotinên Şopewer

Daniel Marvecki

«Em niha rastiyê bibêjin? Di nava 10 salan de, nivînên me yên li nexweşxaneyan wê du caran zêde bibin.»

Doktrîna bi cotkevî

Daniel Marvecki

Çawa Komara Federal a Almanyayê hevalbendeke pir girîng a Îsraîlê bû, berevajîyê wê, Komara Demokratîk a Almanyayê (KDA) jî alîyê filistînîyan girtibû. Vê hevahenga bêkêmasî ji parçebûnên şerê sar zêdetir tişt îfade dikirin.