Lori M. Wallach

Guhastina-azad, rûpelek divê bê qulipandin

Lori M. Wallach

Şewba Covid-19 dikare dawîyê li serdema sîstema bazara serbest a dirinde bîne ku bi salan e li gorî daxwaza sektora taybet çerxa wê dizîvire û li ser pişta girseyên xizan û cîhana me bûye barekî berdêlgiran.