Le Monde diplomatique kurdî newe ra dest bi weşanî kena!

Seke êno zanitene IKMG (Koma Medyaya Serbixwe ya Kurdî) bi weşanayena versîyonê kurdî yê
rojnameya namdara aşmanîye ya Fransizkî Le Monde diplomatque sera 2010îne de dest bi xebatê xoyê
çapemenîye kerd. Le Monde diplomatique 32 welatan û 18 zonanên cudayan de vejîna û seranserê
dinya de êna vila kerdene û bi baldarîye êna teqîb kerdene.