Le Monde diplomatique kurdî newe ra dest bi weşanî kena!

Seke êno zanitene IKMG (Koma Medyaya Serbixwe ya Kurdî) bi weşanayena versîyonê kurdî yê
rojnameya namdara aşmanîye ya Fransizkî Le Monde diplomatque sera 2010îne de dest bi xebatê xoyê
çapemenîye kerd. Le Monde diplomatique 32 welatan û 18 zonanên cudayan de vejîna û seranserê
dinya de êna vila kerdene û bi baldarîye êna teqîb kerdene.

Le Mond diplomatique bi şêweyêde xoser, bi vatiş û analîzanên xo ca dana şatîyanên polîtîk, zanyar û
kulturkî yê seranserê cîhanî. Hernîya, mîyanê medîyaya cîhanî de wayirê prestîjêde taybet a û
çimeyanên bêhetanên bawermendan ra jûyê ra.

Weşanayena versîyonê Kurdî seba zonê kurdî sereberzîyêde gelê girane bîye.

Pêvajoyê IKMG de, Le Monde diplomatique kurdî, 48 hûmarî amay bî weşanayene, 30 hûmarên daye
matbû û 18 hûmarên daye kî onlin bî.

Nika kî zê weşanêde „Rûpel Media“ wendevananên kurdî ra bivajo merhaba! Ma na bawerîye de rîme
ke, do seba nifşê neweyî yê wendevananên kurdî kî bibo xizmet û platformêde hêja û jû talîye bikero pir.

Pêroyê qonaxan de, binê cunîga IKMGye de weşanxaneyê Rûpele kî dest bi xebatanên xo kerd bî.
Weşanxaneyê Rûpele, derheqê persgireyanên Kurdistanî û dinya de, wareyê zonî, kulturî û edebîyatê
kurdî de weşanayena berhemanên kalîteyinî xo rê kerdî armanc û gorê nê pêmî û standardanên
weşangerîya mîyannetewî mîyanê çapemenîya kurdî de cayê xo girewt

Pêvajoyê weşanayena Le Mond diplomatique kurdî û amade kerdişê pirtûkanên Rûpele de, gelê
persgireyên standard bîyene û raştnivisî amayî dîyene. Seba na jûye ra kî, destwazîya çareser kerdena
nê persgireyan vejîye meydan. Çerçeweyê re çareser kerdena nê persgireyan gêrayiş de Rûpele bi
projekta xebatêde hemkar di berhemên giraneyî: „Seba raşt nivisnayena Ferhengê Kurdî (Kurmancî)-
Tirkî û Rayberê Raştnivisî“ dayî amade kerdene û bi nê herdi berhemanên bingeyînan dest bi xebatê xo
yê weşangerîye kerd. Nê herdî berhemî, ewro hetê gelê sazî û weşanxaneyanên kurdî ra zê standardê
raşt nivisnayena kurdî amayî pezirnayene.

Le Monde diplomatique kurdî, do demêde kilm de rêyêna mîyanê çapemenîya kurdî de cayê xo bigêro.

Le Monde diplomatique kurdî, do demêde kilm de analîzanên derheqê şatîyanên seranserê dinya de
biresno wendevananên kurdî.

Le Monde diplomatique kurdî, do tim deman de bi vatişanên redaksîyonê kurdî analîzanên derheqê
şatîyanên Kurdistanî de biresno wendevananên Le Mond diplomatique yê mîyanneteweyî.

Rayeraberdişê Rûpel Medya

Rûpel Multimedia GmbH
Ernst-Gnoss-Straße 1
40219 Düsseldorf, Deutschland

web: www.diplo-kurdi.com
Twitter: https://twitter.com/lemonde_kurdi
Facebook: le monde diplomatique kurdî
E-Mail: info@diplo-kurdi.com