Baptisme Mylondo

Fînansekirina alîkarîya gerdûnî

Lê ne mimkin e, ev proje nikare were finansekirin!"  Bi giştî yekem îtîraza li alîgirên hatinîyeka gerdûnî ya girêdayî kar nebe tê kirin, ev e. Lê belê ev liberrabûn yekem e, lê ev bêguman îtîraza herî lawaz e jî. Li gorî Hilberîna Hundir ya Nesafî (HHN), îro Fransa  welatê pêncem yê herî dewlemendê cihanê ye. Di 2010an de, hatinîya amade û heyî (piştî dana lêçûnên civatî û bacên seranser) digihîşt mehê 1276 euro serê kesekî, kesên mezin û zarok tê de.