Bayram Ayaz

Pêdivîya konferanseke netewî ji bo doza Kurdistanê admin Mo., 25.06.2012 - 14:01

Mijara civandina konferansa netewî di nav rewșenbîr û siyasetvanên kurd de bi balkêșî tê gengeșe kirin. Konferansa netewî pêdivîyeke dîrokî, siyasî û civakî ye, di vê pêvejoyê de derketiye pêșîya bizava azadîxwaz a miletê kurd. Elita kurdî divê karên bîrewerî û siyasî ji bo vê mijarê pêk bîne, vê pêdivîyê qenc binase û konseptên rast amade bike.