Bernard Duterme

Zapatîstên kevnemode…

“Hûn ketine nav erdê Zapatîstên serhildêr. Li vir gel fermanan dide û hikûmet rîayet dike.” Lewheya mezin a hesinî ku derbasbûna nav deverên asiyan îlan dike, herçend zer û jengî bûbe jî, hêj jî xweş diyar e. Li Oventicê, li herêma Chiapasê, ev qederê panzdeh salan e ku “otonomiya fiîlî” li kar e. Vê carê bi biryardariyeke zêdetir, lewre şorika xwe xwaribûn ji meşa xwe ya 2001’an a bi ser Meksîkoyê de û lewma, piştî destpêka sedsala XXI’an, Zapatîstan biryar girt ku pê de pê de berê stratejiya xwe bidin ber bi deverê ve.