Franck Venaille

Maeterlinck û şahîtîyên wî

Maurice Maeterlinck, Berhemên bi tevahî, 4 cild: Jixewrabûna gîyanê, helbest û ceribandin, Şano 1, Şano 2, Jîyana Xwezayê, André Versaille Editeur, Bruksel, 2010, 2600 rûpel, 139 ewro. Weşana ji alîyê Paul Gorceix ve amadekirî û pêşkêşkirî, bi tabloyên resamê sembolîst ê belçîkî Fernand Khnopff xêz û wênekirî. Bi hevweşankarîya Akademîya Şahîtîyê ya Ziman û Wêjeya Fransî ya Belçîkayê.