Janet Biehl

Femînîzm û ekolojî, têkilîyeke "xwezayî" ye?

Zêdebûna li malê, şîrmijandinê jî bi qîmet dike... Van çend salên dawîn, pêşketina ekolojîyê rengê zarokçêkirinê jî guhert. Li hember dermanên fizûlî û lobîyên endustrî rexne zêde dibin û li alîyekî din jî, mirov dibîne ku fikrên li dijhev di derheqê "xwezaya jinan" de peyda dibin. Munaqeşeyeke ku ev serê bîst salan e li Amerîkayê tê kirin.