Julie Boéri

Pirzimanîbûn û forumên civatî

Demokrasîya beşdarîyê, birêveberîya berpirsîyar beramber çavkanî û çopan, bazirganîya adil, bernameyên kompûterê yên belaş...: forumeka civatî divê di nava rêxistina xwe bi xwe de guhertinên bi dilê xwe nîşan bide.