Mahmûd Lewendî

Kitêba "Grammaire Kurde"

Nivîskarê kitêbê Paul Beidar e. Paul Beidar (1887-1974) papazekî keldanî ye. Ew gelek salan li Kurdistanê bi taybetî jî li herêma Bohtan û Behdînan li bajarên Cizîrê û Zaxoyê maye.

Nivîskar di vê kitêba xwe de ku bi fransî ye, li ser devoka kurmancîya Zaxo û Cizîrê rawestîyaye. Nivîskar di kitêbê de ji bo tekstên kurdî, alfabeya fransî bi kar anîye. Bo nimûne ji bo hin dengên kurdî weha nivîsîye: