Max Dorra

Bîranîneke ji agir

Psîkanalîzê xwe daye karû-barên ji bo azadkirina gîyanî ya mirov; lê belê vedîtina tirsan, dilbijînan, xweşxeyalan, li ser têgihîştina nirxên bi gelemperî pejirandî û rewatîya hîyerarşîyên serdest, ne bêtesîr e. Ew di heman demê de dibe alîkar ji bo xweragirtin û têkoşîna li himberî modelên siyasî yên weke yekane heqîqeta gengaz tên hesibandin.

Gelo şerê çînan xwedî naverokeke veşartî bû?

Henri Lefebvre, Danezana diferansîyalîst