Newzad Hirori

Nihêniyên befrê/berfêi LMdK Ekstra Di., 10.07.2012 - 10:54

Di werzê zivistanê de, li deverên çiyayî yên Kurdistanê, "berf" li hinek kurmancan û "befr" li kurmancine din dibare. Cidah î di barîna "berf" û "befr"-ê de nîne; lê, ferq di avahiya wan ya dengî de heye. Li pişt vê newekheviya dengî pirsên giring yên dengsaziyê veşartî ne. Bi kifşkirina van pirsên nixamtî, hin aliyên pêwîst yên fonolojiya kurdiyê dê zelaltir bibin.