Nico Hirtt

Perwerdeya ewropayî ya di serdema qabiliyetan de

Ramanên li ser perwerdeyê yên Androulla Vassiliou'yê, Komîsera Yekîtiya Ewropayê ya ji bo perwerdeyê, bi çend hevokan diyar dibin: "xurtkirina qabiliyetan û şertên wergirtina perwerdeyê ya bi rêya lêhaybûna pêwîstiyên bazaran", "piştgiriya ji bo Ewropayê da ku ew têkeve reqabeta dunyayê", "amadekirina ciwanan a ji bo bazara xebatê ya îroj" û "bersivdayîna encamên krîza aborî".