Nicolas Séné

Komputervanê bi baterî

Di çavên raya giştî de înformatîsyen ji çîneke bijarte ya biîmtiyaz pêk tên. Li gel vê yekê, li pişt perdê geşedana vî karî ku rêveberên çavkanîyên mirovî xwe pir pê dipesi-nînin, gelek caran ji muba-laxeyekê pêk tê û li pişt vê mubalexeyê ya rastî bin-pêkirina hiqûqa kar heye.