Richard Monvoisin

Lêkolîna bi pereyên gelemperîyê, kovarên taybet

Li refên giran ên pirtûk-xaneyên zanîngehan êdî pirbûneka kovarên li ser tevna Înternetê pisporbûyî zêde dibin, ew bêyî dereng bimînin û gelek caran bê astengên peredayînê encamên dawî yên labaratuwarên lêkolînan pêşkêş dikin. Ev veguherîn dike ku zanyar modelên xwe yên weşanê bixin ber lêpirsînê da ku wan bixin xizmeta zanîn û gelemperîyê.