Xavier Monthéard

Li neynikan bifikirin

Şidet kengî rewa dibe? Ev pirs li nivîskar-rojnamevan William T. Vollmann, bisporê başûrêrojava yê Asyayê bû rik. Wî heta ku mimkun bû ew di hevpeyvînên xwe de ji her kesî pirsî. (1) Ev, Vollmann jî mirovekî seyr e. Mirovekî wiha ye ku, gava serekekî Yakuza (tevgereke kriminal a Japonyayê) yê nîvtehdîdkar û nîvdesthilatdar Zenî bi dilfirehî jê dipirse: "Hûn di jîyanê de dixwazin çi bikin"; bi mêranî bersivê dide: "Ez dixwazim mirovekî baş bim. Ez dixwazim qencîyê bikim".