Imprint

Le Monde diplomatique kurdî

 

Le Monde diplomatique kurdî ji aliyê
Rûpel Multimedia GmbH ve tê weşandin.
Koordînasyon: Yado Ciwan
Redaksiyon: Mahmûd Lewendî
Nedîm Baran
Asîstan: Semra Polat
Revîzyon: Luqman Guldivê
Werger: Feryal Guladawîya
Bêrîvan Kilic Tugan
Berpirsê Hunerî: Hasan Hüseyin Deveci
Design: Fabio Biasio
Desteya birêvebirîyê:
Murat Satık, Riza Dinç

Web Development:

Rupel Multimedia GmbH
Ernst-Gnoss-Straße 1
40219 Düsseldorf, Deutschland
 

Tlf:   00 49 (0) 30 330 990 420
Fax:   00 49 (0) 30 330 990 429
Mail:  
Web:   www.diplo-kurdi.com

FRANSA
Le Monde Diplomatique

Damezrîner : Hubert Beuve-Méry
Birêvebir : Serge Halimi
Sernivîskar : Benoit Bréville
Cîgirên sernivîskarî : Akram Belkaïd, Renaud Lambert
Redaksiyon :

Martine Bulard, Mona Chollet, Philippe Descamps,

Evelyne Pieiller, Hélène Richard, Pierre Rimbert, Anne-Cécile Robert

Berpirsa ragihandin û weşanên navnetewî: Anne-Cécile Robert
Birêvebirê Hunerî : Alice Barzilay
Dokumantasyon : Olivier Pironet
Sekreter : Sophie Durand, Monique Salomé
   
Navnîşan: 1-3, rue Stephen-Pichon, F-75013, Paris
  secretariat@monde-diplomatique.fr
www.monde-diplomatique.fr