Lori M. Wallach

Guhastina-azad, rûpelek divê bê qulipandin
Lori M. Wallach
test_admin Do., 14.05.2020 - 16:00

Şewba Covid-19 dikare dawîyê li serdema sîstema bazara serbest a dirinde bîne ku bi salan e li gorî daxwaza sektora taybet çerxa wê dizîvire û li ser pişta girseyên xizan û cîhana me bûye barekî berdêlgiran.