LMdK - Hejmar 54, Tebax 2020

LMDK PDF
Jinên kurd di têkoşînê de berdewam in
Nazand Begikhanî
test_admin Fr., 14.08.2020 - 02:41

Bala medyaya navneteweyî ya li ser şervanên jin ên kurd, nemaze li dijî Daîşê, nû nîne.

Ragirtîyên li "kargeh-bajarên" atoma sovyetî
Christophe Trontin
test_admin Fr., 14.08.2020 - 11:05