Mehmet Kurt

Ji bo yekîtîya kurdan sê pêşnîyar
Mehmet Kurt
test_admin Mi., 14.10.2020 - 23:54

Y ekîtîya kurdan ji yekîtîya Kurdistanê gi