Nurettin Akad

Piştî Auschwitz'ê nivîsandina helbestê: Kurda ra azadî! admin Fr., 19.03.2010 - 11:53

Di sala 1996’an de hevala min beşdarê geryaneke perwerdeyê bû û çû Auschwitz'ê. Dema ew vegeriyabû, bi rojan bi ser xwe ve nehatibû. Tim û tim bahsa kûlîlkên gulesoran ku li seranserê kampa tûnekirinê şîn hatibûn kir. Bahsa îşkenceya mehekê ku di sala 1985’an de me bi hev re dît, kir û got “me serpêhatiyên xwe gelek girîng didît!”

Rûsya di rêya kê de dimeşe?

Dîroka “evîna platonîk” a di dirêjahiya sedsala 20’emîn de di navbêra kurd û rûsan de rûda, ji gazinca kurdê aşiq a li ser nankoriya rûs a maşûq pêk tê. Nêzîkbûna gelê Rûsya ya empatiyê û liberketina wan a ji bo kurdên bindest û nêzîkbûna gelê kurd ê ji ber bindestiya xwe hînî psîkolojiya lêgerîna piştgiriyê bibû ya ji bo “Sovyeta mezin/gelê Rûsya” ku weke rizgarker didît, di dirêjahiya sedsala 22’an de berdewam kiriye. Radeyeke wiha ya têkîliya watevî, di ti dema dîrokê de wernegeriyaye encamên siyasî.